Дослідження ринку праці (рівня заробітних плат, компенсацій і пільг), здійснюється з урахуванням регіонального розміщення та розміру компанії, її галузевої належності, кваліфікаційних вимог до фахівця і дає можливість отримати найбільш точні дані про:

  • заробітну плату і соцпакет фахівців на випробувальний термін, середніх по галузі, необхідних для залучення висококваліфікованих кадрів;
  • співвідношенні попиту і пропозиції на ринку заявлених фахівців;
  • динаміці вищезазначених показників по відношенню до попереднього періоду (при щоквартальному, піврічному або річному проведенні досліджень).  

Ця інформація корисна при формуванні кадрової політики в наступних напрямках:

  • розробка систем мотивації і винагороди персоналу;
  • підбір персоналу;
  • коригування вимог до співробітників і формування політики оцінки персоналу;
  • розвиток персоналу;
  • залучення і утримання найбільш цінних фахівців;
  • оцінка регіону з точки зору перспективності, наявності та якості трудових ресурсів при плануванні регіонального розвитку компанії.

Термін проведення спеціалізованих оглядів - від 2-х тижнів.